Navigace

Aktuality

Laboratorní dny chemie - udržitelnost

26.07.2016
Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. uspořádal v roce 2016 dva laboratorní dny chemie, jeden na ZŠ Pardubice, Štefánikova a druhý na ZŠ Pardubice-Svítkov. Laboratorní dny chemie vždy začínají poučením o bezpečnosti práce v chemické laboratoři a představením projektu Trojlístek. Žáci pracují ve skupinách a postupují podle laboratorních listů vytvořených k jednotlivým pokusům. 21. 1. 2016 experimentovali a bádali v chemické laboratoři žáci devátého ročníku ZŠ Pardubice, Štefánikova. 21. 6. 2016 se v chemickou laboratoř proměnily dvě třídy osmých ročníků ZŠ Pardubice-Svítkov. Žáci dokazovali lepek v mouce, tuky v potravinách, separovali DNA z cibule, snímali otisky prstů pomocí ninhydrinu, poznávali nenewtonské kapaliny se zvláštní chováním, pozorovali, jak fluoreskují rostlinná barviva, indikovali pH pomocí výluhu z červeného zelí, zkoumali tvrdost vody, vyzkoušeli si chromatografii, prováděli adsorpci na aktivním uhlím, extrakci lipidů a další pokusy. Během šesti vyučovacích hodin žáci projdou všemi stanovišti a vyzkouší si všechny pokusy. Na ZŠ Pardubice-Svítkov své spolužáky z osmých ročníků o velké přestávce vystřídali žáci čtvrté třídy, kteří si vyzkoušeli snímání otisků pomocí ninhydrinu a pozorovali, jak lze oživit magnetickou kapalinu ferrofluid. Laboratorní dny chemie jsou pro žáky vítanou změnou ve výuce a velmi je baví a přispívají ke  zvýšení jejich zájmu o přírodní vědy.
 

LABORATORNÍ DEN CHEMIE - UDRŽITELNOST PROJEKTU

08.06.2015
8.6.2015 tým projektu Trojlístek přivezl chemii na Gymnáziu a SOŠ Jilemnice, kde chemické pokusy prováděli žáci sekundy. Žáci sublimovali kofein, izolovali kasein z mléka, poměďovali hřebíky, sledovali iontovou výměnu, Haloformovou reakci, fluoreskující rostlinná barviva, pod mikroskopem pozorovali Teichmanovy krystaly a zviditelňovali otisky prstů pomocí ninhydrinu a také oživovali magnetickou kapalinu ferrofluid. V průběhu šesti vyučovacích hodin se žáci vystřídali na čtyřech pracovištích a prošli všemi pokusy, výsledky svých pozorování si zapisovali do laboratorních listů.
 

LABORATORNÍ DEN CHEMIE - UDRŽITELNOST PROJEKTU

12.02.2015
12.2.2015 se bádání s Trojlístkem věnovali žáci osmého ročníku ZŠ Heřmanův Městec. Laboratorní den začal představením projektu Trojlístek a nezbytným proškolením o bezpečnosti práce v laboratoři. Poté žáci rozdělení do čtyř skupin pod vedením lektorek Ing. Bc. Dagmar Holubcové a Ing. Hany Jiránkové, Dr. dokazovali lepek v mouce, zamysleli se nad tím, proč fluoreskují rostlinná barviva, vyvíjeli CO2, dělili směsi, pozorovali barevné reakce manganistanu draselného a oxidačně redukční vlastnosti glukózy, vlastnosti nenewtonských kapalin, zjišťovali tvrdost vody, povrchové napětí kapalin a také se věnovali forenzní chemii, když hledali stopy aminokyselin pomocí ninhydrinu, separovali DNA z cibule, rajčat i z vlastních slin a luštili tajné písmo. Žáci si výsledky bádání zapisovali do laboratorních listů a také fotografovali.
Více
 

Projekt Trojlístek - podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let, reg. č. CZ1.07/1.1.00/25.0044 - laboratorní dny chemie - udržitelnost

17.12.2014
17. prosince 2014 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s realizoval, v rámci udržitelnosti projektu Trojlístek ? podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let, laboratorní den chemie na Základní škole Pardubice ? Svítkov. V chemické laboratoře se proměnily hned dvě klasické učebny školy, v jedné třídě žáci osmého ročníku pod vedením lektorky Ing. Bc. Dagmar Holubcové izolovali DNA ze žampionů, ale i svou vlastní ze slin, zviditelňovali otisky prstů pomocí prášků, seznámili se s principem fluorescence rostlinných barviv, zamysleli se nad problémem s nemocí celiakie, když dokazovali přítomnost lepku v různých druzích mouky, zjišťovali také bílkoviny v potravinách a vyvíjeli CO2, zatímco žáci devátého ročníku s Ing. Patrikem Paříkem, Ph.D. indikovali pH pomocí výluhu z červeného zelí a vysvětlili si chemickou příčinu kyselosti a zásaditosti a i to jak je definovaná škála pH, stříbřili zkumavky, pozorovali oxidačně redukční vlastnosti glukózy a zviditelňovali tajné ?neviditelné? písmo. Po třech vyučovacích hodinách se žáci osmého a devátého ročníku vyměnili a tak prošli všemi pracovišti v ?chemických laboratořích?. O tom, že se žákům den s chemií líbil, svědčí nejenom zájem školy o laboratorní den chemie i v příštím školním roce, ale i následující fotogalerie na webových stránkách ZŠ Pardubice ? Svítkov. https://picasaweb.google.com/100394859335091477889/DenPokusuSUPa#
 

Trojlístek - podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let - reg.č. CZ.1.07/1.1.00/25.0044 - laboratorní dny chemie

19.06.2014
19. června 2014 v laboratoři Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prováděli chemické pokusy žáci ze Základní školy Letohrad, Komenského náměstí. Malí chemici pod vedením akademických pracovníků Ing. Bc. Dagmar Holubcové a Ing. Patrika Paříka, Ph.D. indikovali pH pomocí výluhu z červeného zelí, dozvěděli se jaká je chemická příčina kyselosti a zásaditosti, jak je definovaná škála pH, pozorovali, jak při destilaci pitné vody dochází ke snížení obsahu vodorozpustných látek, zjišťovali tvrdost vody, pozorovali oxidačně redukční vlastnosti glukózy, když do alkalického roztoku glukózy přidávali methylenovou modř, seznámili se s principem fluorescence rostlinných barviv, s problematikou ?zvláštních? (nenewtonských) kapalin na jednoduchém příkladu suspenze vytvořené z běžně dostupných surovin,  pod mikroskopem pozorovali vzorky rostlin a motýlí křídla. Děti velmi bavila i forenzní chemie, kdy izolovaly vlastní DNA, zviditelňovaly otisky prstů pomocí ninhydrinu. Zábavný a poučný den v laboratoři byl ukončen prohlídkou výstavy velkoformátových fotografií mikrosvěta lidskýma očima běžně neviditelného s názvem ?Zvětšeno?. A protože se den strávený s projektem Trojlístek dětem opravdu líbil, rozhodly se se svým zážitkem podělit s ostatními spolužáky prostřednictvím článku a fotografií  na webových stránkách školy a také ve školním časopisu. (článek zde)
 
LOGOTYP PROJEKT TROJLÍSTEK   NÁHLED   mensi

Ukončení projektu a udržitelnost

17.01.2014
Projekt "Trojlístek" probíhal od 1.1.2012 a byl v souladu s plánem ukončen  k 31.12.2013. Všechny plánované monitorovací indikátory byly splněny a přeplněny. V rámci 5 leté povinné udržitelnosti (do 31.12.2018) bude funkční tento portál "Čtyřlístek", kde zájemci z řad pedagogů, žáků, studentů i veřejnosti naleznou mnoho cenných informací o projektu, fotogalerie z projektových dnů, besed a jiných vzdělávacích akcí pro žáky i pedagogy. K volnému stažení jsou zde k dispozici nově vytvořené a pilotně ověřené Metodiky pro předměty Přírodopis/Biologie, Fyziky a Chemie. Dále Metodické filmy k těmto podpořeným předmětům ve formátu avi. K dispozici je v samostatné záložce i Sborník s informacemi o projektu. VŠECHNY UVEDENÉ PRODUKTY JSOU PRO ODBORNOU I LAICKOU VEŘEJNOST BEZPLATNĚ A VOLNĚ DOSTUPNÉ K VYUŽITÍ PRO POTŘEBY VZDĚLÁVÁNÍ. JE VŠAK ZAKÁZÁNO JEJICH DALŠÍ SVÉVOLNÉ UPRAVOVÁNÍ A DALŠÍ (NAPŘ. KOMERČNÍ) PRODUKCE. Za plnou funkčnost a provoz portálu po dobu udržitelnosti zodpovídá Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o., Masarykova 542/18, Liberec. Kontakty jsou v záložce v horní liště. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU PROJEKTU DĚKUJÍ VŠEM, KTEŘÍ SE NA AKTIVITÁCH PROJEKTU PODÍLELI. I JEJICH ZÁSLUHOU BYLY VŠECHNY KLÍČOVÉ AKTIVITY A MONITOROVACÍ INDIKÁTORY ÚSPĚŠNĚ SPLNĚNY. DÍKY!
 

Seminář chemie pro pedagogy dne 17.12.2013

13.01.2014
Dne 17. prosince 2013 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. (IRER) zorganizoval další seminář pro pedaogogy, kteří se nemohli z časových důvodů zůčastnit seminářů v září a konference v listopadu. Jednalo se o seminář, který původně nebyl  plánovaný v projektu. Odehrával se v laboratoři Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Přítomní pedagogové byli seznámeni s metodikami chemie a s možnostmi jejich využití na školách. Seminář pokračoval praktickou částí, kde metodici IRER prováděli pokusy a pedagogové měli možnost konzultovat podrobnosti realizace pokusů. seminář navštívilo 14 učitelů. Věnovali se jim metodici Ing. Dagmar Holubcová, Ing. Patrik Pařík, Ph.D. Součástí semináře bylo i předání DVD s metodickými filmy a CD s metodikami nejen chemie, ale i fyziky a biologie/přirodopisu.
 
IMG 2756

Laboratorní dny na ZŠ Libčany

13.01.2014
16. a 17. 10. 2013 žáci osmého a devátého ročníku základní školy v Libčanech s Trojlístkem vážili chemikálie, měřili PH, zkoumali vlastnosti látek při hoření, chemické vlastnosti zeminy, pozorovali, jak fluorescují rostinná barviva, jaká je tepelná vodivost kovů, měřili teplotu, při chemických reakcích, prováděli pokusy s kyselinami a detergenty, vytvořili suspenzi vykazující reologické chování. Studentům byli v laboratoři nápomocni a odborné rady poskytovali lektoři Ing. Patrik Pařík, Ph.D., Ing. Petr Bělina, Ph.D. a Ing. Dana Hrubošová. Výsledky svých bádání po skončení práce v laboratoři žáci také výborně prezentovali. Svá vystoupení s powerpointovými prezentacemi provázeli praktickými ukázkami pokusů. 23. října pak své závěry z pokusů prezentovali žáci mezi sebou.
 

Seminář přírodopis/biologie pro pedagogické pracovníky, Znojmo

07.11.2013
Ve dnech 3. - 5. 10. 2013 se na GPOA ve Znojmě uskutečnil seminář PŘÍRODOPIS/BIOLOGIE určený pro pedagogické pracovníky. Po představení projektu „TROJLÍSTEK- podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let“, realizovaného Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání, byly účastníkům představeny ověřené metodiky a pracovní postupy zaměřené na biologickou oblast, které byly zdarma distribuovány. V rámci semináře si účastníci vyzkoušeli mikroskopovou techniku, kde se na trvalých preparátech seznámili s komponenty pro správné nastavení optické techniky. Vytvořili si vlastní kultivační komůrku a dle projeveného zájmu převzali filmové ukázky natočené jako instruktážní materiál pro studenty. Na základě předchozího projeveného zájmu o možnost zapojení studentů se zájmem o oblast přírodních věd a praktickou ukázku průběhu praktika, byla názorně pedagogům předvedena projektová aktivita se studenty. V rámci těchto praktik, proběhla sekce zaměřená na nové technologie a přístrojovou techniku uplatnitelnou na vzdělávacích institucích využitelnou při výuce biologie. Během semináře bylo s pedagogy diskutováno využití podpory výuky pomocí nových technologií využívajících analýzu obrazu. Ta umožňuje interpretovat své výsledky i jinou formou, a to záznamem sekvencí ve filmové ukázce.  
 

Projektové dny biologie na ZŠ Libčany

06.11.2013
Ve dnech 23. - 24. 9. se uskutečnily projektové dny projektu Trojlístek za oblast biologie/přírodopisu na Základní škole v Libčanech. Žáci se během projektových dnů seznámili s optickou technikou, pozorováním a přípravou vlastního preparátu. Zaškolení žáků proběhlo na trvalých preparátech. Následovala příprava vlastního preparátu se živou kulturou řasy Desmodesmus quadricauda a řasy Chlorella sp., kde se žáci zaměřili na pozorování uložení zásobních látek a nástěnného chloroplastu. Pomocí filmové ukázky bylo žákům demonstrováno dělení těchto mikroorganismů a jejich růst. Následovala témata zaměřená na rostlinná pletiva. Jejich rozdílnosti žáci pozorovali na preparátu z jablka, hrušky, brambor a červené řepy. Na těchto preparátech žáci pozorovali uložení zásobních látek v buňkách. Na toto téma navazovala laboratorní metoda věnovaná důkazu obsahu barviv v rostlinách pomocí metody papírové chromatografie, kde žáci sledovali extrakci chlorofylu a karotenu přeneseného na chromatografický papír. Dalším tématem byly kvasné procesy. Žáci si vytvořili preparát z kvasinek Saccharomyces cerevisiaes, kde pomocí pozorování pod mikroskopem viděli dělení buněk. 
 
EU
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2016
load